Обов'язкова навчальна дисципліна загального циклу для магістрантів 1 курсу спеціальності 035 Філологія денної та заочної форм навчання

Обов'язкова навчальна дисципліна для магістрантів 1 курсу спеціальності 035 Філологія (слов'янські, романські мови)

  Добрий день. Додайте мене, будь ласка, до викладачів цього курсу: Блинова І. А. і Бреславець Н. О. не проти. Я зареєструвалась на цей курс, але як учасник. Дякую

Курс "Андрагогіка" для магістрів факультету іноземної філології створено для формування цілісної системи знань і умінь організації освіти дорослих в контексті неперервної освіти

Вітченко Анастасія Юхимівна

доцент, кандидат педагогічних наук

 

Курс "Психолого-педагогічні технології" створено для магістрів 1го року навчання. Він є обовязковою дисципліною.  Метою викладання дисципліни є формування компетентностей щодо застосування психолого-педагогічних технологій у організації освітнього процесу, партнерської взаємодії в освітньому середовищі та неперервного професійного розвитку

Курс "Педагогіка і психологія вищої школи" розрахований на здобувачів вищої освіти - магістрів 1го року навчання для ознайомлення зі специфікою процесу навчання у ЗВО, з тенденціями та закономірностіми процесу становлення вищої школи в Україні; для опанування різними формами та методами організації освтінього процесу у ЗВО; для виховання особистих якостей майбутнього педагога.

Педагогіка є теоретико-методологічною і методичною основою національної системи освіти. Курс "Педагогіка" створено для ефективної підготовки майбутніх вчителів, для розвитку їх професійного мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками.