Васильєва Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук. ст.викладач. погод.ст

Васильєва Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, погод.ст.

Васильєва Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук. сумісник. погод.ст

Васильєва Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, погод.ст.

Васильєва Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, погод.ст.

Формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру функціональної заданості етикету в організаії й упорядкуванні соціальних й професійних звʼязків, колективних й індивідуальних видів поведінки.

Метою даної дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними знаннями, залучення студентів до самостійних наукових досліджень феноменів культури з позицій новітніх методик візуальної культури або культурних студій, культурної аналітики, digital humanities та ін.