Метою навчання курсу "Цифрові освітні технології" є підвищення рівня цифрової компетентності науково-педагогічних працівників університету, необхідних для проведення дистанційного та змішаного навчання; здійснення системної інтеграції цифрових технологій в освітній та адміністративний процес факультетів, відділів, центрів, кафедр та інших структурних підрозділів університету; формування у науково-педагогічних працівників університету компетентностей і досвіду к галузі проєктування й організації освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання з використанням цифрових технологій; формування у науково-педагогічних працівників університету розуміння гармонійного та раціонального використання цифрових технологій в освітньому процесі;  розвиток у науково-педагогічних працівників університету мотивації до професійного самовдосконалення і неперервного навчання.