The course is dedicated to polishing existing language skills with the purpose to enlarge the scope of communication with the multinational research communities, which is undoubtedly very important for the post graduate students scientific projects.

Нормативна навчальна дисципліна «Технології аналізу обробки результатів дослідження в спеціальній освіті» спрямована на оволодіння  основними технологіями аналізу результатів дослідження в спеціальній освіті, із якісним та кількісним підходом до такого аналізу, набуття практичних навичок та умінь використовувати дані прийоми для опрацювання результатів експериментального (емпіричного) дослідження.