Ознайомлення студентів з науково-методичними, соціально-психологічними, та правовими засадами організації та реалізації психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти.  

Основна мета дисципліни: сформувати комплексне уявлення з питань доступності та універсального дизайну, принципів створення відкритого та інтегрованого суспільства і безбар’єрного освітнього простору максимально зручного для всіх здобувачів освіти.

"Підготовка до акредитації освітньої програми та процедура акредитації". Курс семінарів-практикумів для гарантів освітніх програм, пдіготований відділом ліцензування та акредитації університету (керівник відділу доц. Григоренко Ірина Василівна)

Головною метою навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології» є підготовка майбутніх учителів до здійснення педагогічної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

Логіка являє собою широкий набір евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває творчі здібності як щодо власне теоретичної, так і щодо суто практичної діяльності. Викладання логіки формує сучасний стиль мислення, що поєднує в собі точність природничо-наукової та образність і метафоричність гуманітарної думки.