В рамках впровадження модулю Жана Моне "Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: Європейські Студії" в НПУ ім. М.П. Драгоманова розроблено дистанційний курс. “ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЗГУРТУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”  рівень дисципліни - варіативна дисципліна    Розробники:   Марина Чулаєвська, к.н.держ. упр., магістр права  Каріна Баранцева, к.філос.н.